จับเท้ายกขึ้นพาดคอแล้วกดเอวให้เน้นเสร็จแล้วซอยให้ยับ XXX

Comments are closed.